Privacyverklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Musculus. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Musculus.

00 Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Eddy Knol, Musculus Musculus

01 Privacyverklaring

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Musculus. Musculus is kleinschalig Indonesisch dierenpark. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Musculus verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Musculus, neem dan gerust contact op! [email protected] | 0521 51 22 39 Middenweg 18, 8332 CZ Steenwijk <.

02 Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Musculus. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van informatie

Musculus stuurt via e-mail soms informatie. Deze e-mailszijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Musculus. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Musculus via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer.

03. Analytics

De website van Musculus verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

03 Ontvangers

De gegevens die Musculus ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. 123-webhost

De e-mail van Musculus wordt gehost bij 123-webhost. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van 123-webhost.

04 Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Musculus, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Musculus via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

02. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05 Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Musculus of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Musculus. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

06 Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Musculus vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Musculus. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Musculus. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Musculus opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Musculus al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Musculus vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Musculus niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Musculus jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via [email protected] onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07 Plichten

Musculus verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Musculus via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Musculus de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Musculus met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Musculus behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Musculus dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Musculus te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. [email protected] 0521 51 22 39 Middenweg 18, 8332 CZ Steenwijk

08 Cookies

Als je deze website gebruikt kan door ons en/of door derden informatie over jouw gebruik van deze websites worden verzameld, door middel van cookies. Het mooie is dat deze informatie helemaal anoniem is! Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses, zodat wij onze website nog beter kunnen maken. Er zijn twee soorten cookies op de website van Musculus:

1. Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig voor het goed laten werken van (delen van) onze website. Denk bijvoorbeeld aan de cookies van YouTube die ervoor zorgen dat je onze video’s kunt bekijken op onze website.

2. Analytische cookies

Voor ons zijn de analytische cookies van Google Analytics belangrijk. Zonder deze anonieme gegevens kunnen wij de website namelijk niet verbeteren. Google Analytics verstuurd de informatie van die cookie naar de servers van Google en toont ons vervolgens een rapport over de activiteiten op de website. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google. Deze verwerking dient alleen bovenstaand omschreven doel.